Rubrika Lidé, společnost - nejaktivnější
art.Předpokládám, že povinnou maturitu z matematiky prosazují především ti, kteří ji mají. Své tvrdošíjné mínění obvykle zdůvodňují tezí o přímé souvislosti (ne-li závislosti) logického myšlení s myšlením matematickým, což při vší úctě k matematice o jejich vlastním logickém myšlení příliš nesvědčí. Kdo přehlíží do očí bijící skutečnost, že maturita je víc stavovským iniciačním rituálem než nějakým nosným prvkem vzdělávání, může s ohněm v srdci tvrdit cokoli....
3.5.2022 07:17
alterzblo.bloger.cz